El Museu Tate Modern – Un lloc per visitar o una pèrdua de temps?

El Museu Tate Modern de Londres és un dels museus d’art més visitats del món, conegut fins i tot per aquells que no tenen coneixements d’aquesta disciplina. És doncs, pràcticament, de visita obligada per a totes aquelles persones que visiten Londres però, cal veritablement destinar un dia de la nostra estada a la ciutat per conèixer aquest museu o bé és una atracció sobrevalorada i que podem obviar? Al llarg d’aquestes ratlles s’ofereixen motius per poder prendre la decisió lliurement en un sentit o en un altre.